Tìm kiếm Nhà đất Xã Vĩnh Lộc A - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh TPHCM
Nhà đất Vĩnh Lộc A - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH TÂN – KHU TÁI ĐỊNH CƯ VĨNH LỘC, bán nhà lô góc đối diện công viên, 3 tấm, 107 m2, giá : 2,9 tỷ Tin VIP Tin VIP Tin VIP

NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH TÂN – KHU TÁI ĐỊNH CƯ VĨNH LỘC, bán nhà lô góc đối diện công viên, 3 tấm, 107 m2, giá : 2,9 tỷ Tổng diện tích: 107 m2
Tổng giá bán: 2.900.000.000 VNĐ
Mã số: V29

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 370 triệu

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 370 triệu Tổng diện tích: 48 m2
Tổng giá bán: 370.000.000 VNĐ
Mã số: 48VLA370

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 650 triệu

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 650 triệu Tổng diện tích: 48 m2
Tổng giá bán: 650.000.000 VNĐ
Mã số: 48VLA650

Cần bán đất 44m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 400 triệu

Cần bán đất 44m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 400 triệu Tổng diện tích: 44 m2
Tổng giá bán: 400.000.000 VNĐ
Mã số: 44VLA400

Cần bán nhà 72m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 330 triệu

Cần bán nhà 72m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 330 triệu Tổng diện tích: 72 m2
Tổng giá bán: 330.000.000 VNĐ
Mã số: 72VLA330

Cần bán đất 68m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 270 triệu

Cần bán đất 68m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 270 triệu Tổng diện tích: 68 m2
Tổng giá bán: 270.000.000 VNĐ
Mã số: 68VLA270

Cần bán đất 70m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 150 triệu

Cần bán đất 70m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 150 triệu Tổng diện tích: 70 m2
Tổng giá bán: 150.000.000 VNĐ
Mã số: 70VLA150

Cần bán đất 64m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 200 triệu

Cần bán đất 64m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 200 triệu Tổng diện tích: 64 m2
Tổng giá bán: 200.000.000 VNĐ
Mã số: 64VLA200

Cần bán đất 56m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 180 triệu

Cần bán đất 56m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 180 triệu Tổng diện tích: 56 m2
Tổng giá bán: 180.000.000 VNĐ
Mã số: 56VLA180

Cần bán đất 102m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 320 triệu

Cần bán đất 102m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 320 triệu Tổng diện tích: 102 m2
Tổng giá bán: 320.000.000 VNĐ
Mã số: 102VLA320

Cần bán nhà 54m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 800 triệu

Cần bán nhà 54m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 800 triệu Tổng diện tích: 54 m2
Tổng giá bán: 800.000.000 VNĐ
Mã số: 54VLA800

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 490 triệu

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 490 triệu Tổng diện tích: 48 m2
Tổng giá bán: 490.000.000 VNĐ
Mã số: 48VLA490

Cần bán nhà 60m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 920 triệu

Cần bán nhà 60m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 920 triệu Tổng diện tích: 60 m2
Tổng giá bán: 920.000.000 VNĐ
Mã số: 60VLA920

Cần bán nhà 52m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 350 triệu

Cần bán nhà 52m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 350 triệu Tổng diện tích: 52 m2
Tổng giá bán: 350.000.000 VNĐ
Mã số: 52VLA350

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 620 triệu

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 620 triệu Tổng diện tích: 48 m2
Tổng giá bán: 620.000.000 VNĐ
Mã số: 48VLA620

Cần bán nhà 56m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 590 triệu

Cần bán nhà 56m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 590 triệu Tổng diện tích: 56 m2
Tổng giá bán: 590.000.000 VNĐ
Mã số: 56VLA590

Cần bán nhà 64m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 600 triệu

Cần bán nhà 64m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 600 triệu Tổng diện tích: 64 m2
Tổng giá bán: 600.000.000 VNĐ
Mã số: 64VLA600

Cần bán nhà 52m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 320 triệu

Cần bán nhà 52m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 320 triệu Tổng diện tích: 52 m2
Tổng giá bán: 320.000.000 VNĐ
Mã số: 52VLA320

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 360 triệu

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 360 triệu Tổng diện tích: 48 m2
Tổng giá bán: 360.000.000 VNĐ
Mã số: 48VLA360

Cần bán nhà 125m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 1,2 tỷ

Cần bán nhà 125m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 1,2 tỷ Tổng diện tích: 125 m2
Tổng giá bán: 1.200.000.000 VNĐ
Mã số: 125VLA12

Cần bán nhà 132m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 1,55 tỷ

Cần bán nhà 132m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 1,55 tỷ Tổng diện tích: 132 m2
Tổng giá bán: 1.550.000.000 VNĐ
Mã số: 132VLA155

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 400triệu

Cần bán nhà 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 400triệu Tổng diện tích: 48 m2
Tổng giá bán: 400.000.000 VNĐ
Mã số: 48VLA400

Cần bán nhà 64m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 360triệu

Cần bán nhà 64m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 360triệu Tổng diện tích: 64 m2
Tổng giá bán: 360.000.000 VNĐ
Mã số: 64VLA360

Cần bán đất 60m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 400 triệu

Cần bán đất 60m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 400 triệu Tổng diện tích: 60 m2
Tổng giá bán: 400.000.000 VNĐ
Mã số: 60VLA400

Cần bán đất 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 280 triệu

Cần bán đất 48m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 280 triệu Tổng diện tích: 48 m2
Tổng giá bán: 280.000.000 VNĐ
Mã số: 48VLA280

Cần bán đất 75m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 420 triệu

Cần bán đất 75m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 420 triệu Tổng diện tích: 75 m2
Tổng giá bán: 420.000.000 VNĐ
Mã số: 75VLA420

Cần bán đất 80m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 250 triệu

Cần bán đất 80m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 250 triệu Tổng diện tích: 80 m2
Tổng giá bán: 250.000.000 VNĐ
Mã số: 80VLA250

Cần bán đất 140m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 160 triệu

Cần bán đất 140m2 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giá: 160 triệu Tổng diện tích: 140 m2
Tổng giá bán: 160.000.000 VNĐ
Mã số: 140VLA160
Lên đầu trang
Tìm kiếm
Liên kết website
Quảng cáo
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN HOA SEN
Khu đô thị mới Vĩnh Lộc, Số 8, đường 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM
Điện thoại bàn: (08) 5.428.42.64 - (08) 5.428.42.65 - gặp Ms Nhiên
Di động: 0902.47.83.89 - 0902.65.83.89 - gặp Mr Việt
Email: lienhe@nhadatvinhloc.com
Website: www.nhadatvinhloc.com